Общи условия

Моля ,прочетете внимателно следващите “ Общи условия“ правни положения и информация. Използването на сайта предполага, че Вие сте съгласни с настоящите общи условия и правни положения и напълно разбирате изложената тук информация .

Не използвайте този сайт в случай, че не сте съгласни с тези положения (наричани още “Общи условия “)или в случаи на неразбиране на смисъла на настоящата информация.

I. Информация за сайта

Настоящия сайт haierjoy.bg е проект на ,,90СТАРС“ЕООД и е вписан в Търговския Регистър по законите на Република България.
Настоящите общи условия регламентират отношенията между ,,90СТАРС’ЕООД и лицата ползващи сайта и онлайн магазина ,намиращи се на адрес haierjoy.bg

,,90СТАРС“ЕООД е със седалище ,адрес на управление и адрес за кореспонденция -България гр. Пазарджик ул,, Връх Братия 21

Можете да се свържете с haierjoy.bg на посочения по-горе адрес, на тел: 0877 62 82 35 или на joy12345@abv.bg телефоните за връзка са платени (таксуват се на цени на обикновен телефонен разговор за всички оператори.)

II.Използване на сайта

Информационната база от данни (материали)са осигурени на този уебсайт за интернет потребителите, единствено с цел информиране Вие сте оторизирани само за разглеждане на материали ,изложени на този сайт, единствено и само за ваша лична употреба, предмет на посочените по-долу условия

В случаи на копиране на материали от този сайт, то следва да запазите всички знаци за авторско право и собственост, който се съдържат в оригиналните материали.

За нарушение се смята:

Видоизменението на материали в този сайт по какъвто и да е начин ;публичното им показване, излагане или дистрибутиране .Според настоящите ,,Общи условия“ по никакъв начин съдържащите се материали в този сайт не могат да бъдат ползвани в друг уебсайт или компютърна мрежа ,за каквито и да е било цели.

III. ПАЗАРУВАНЕ И ПОРЪЧКИ

,,90СТАРС“ЕООД си запазва правото да откаже поръчка, без да има вече извършени разходи от потребителя, в случай на допусната техническа грешка на сайта и обявена разлика в цената Потребителят има право да нанесе промени в поръчката си преди тя да бъде предадена на куриерската фирма, за което той получава известие на електронната поща. Ако промяната се извърши след този момент, към сумата на коригираната вече поръчка се начислява и сумата за връщане на първоначалната поръчана стока .За промяна на вече поръчана стока, моля свържете се с нас на посочения по-горе телефон или електронна поща.

III.1ПЛАЩАНЕ С НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ

Плащането на поръчаните от потребителя продукти се извършва с наложен платеж при получаване на стоката. Продуктите се доставят от служителите на куриерската фирма Еконт, съгласно избрания от клиента начин на доставка Потребителя проверява съдържанието на пратката и след това заплаща на куриера дължимата сума, включваща цената на доставката и сумата на поръчаните продукти.

III.2 ДОСТАВКА

Доставката на поръчаната от онлайн магазина стока се извършва до адрес посочен от клиента ,също така и до офис на ЕКОНТ .Поръчаните продукти се доставят в срок от 1 до 7 работни дни от датата на потвърждаване на поръчката. При натоварване на куриерската мрежа е възможно забавяне на доставката ,за което haierjoy.bg не носи отговорност

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ТОЗИ САЙТ

Потребителите се съгласяват, че с ползването на която и да е услуга са запознати и приели общите условия на „Сайта“

Забранено е на потребителите да публикуват или препращат до и от този „Сайт“ всякакви незаконни, заплашителни, клеветнически, опозоряващи доброто име, неприлични, неетични, порнографски, нецензурирани или други материали, които нарушават който и да е закон или разпоредба.

V. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Материалите, налични на този сайт трябва да се приемат във вида, в който са, без каквито и да е допълнителни гаранции от какъвто и да е вид, явен или скрит. Съществува възможност материалите на този „Сайт“ да бъдат неточни, непълни или остарели.

VI. ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Собствениците на сайта, техните изпълнители и всички свързани с тях трети страни, споменати в този „Сайт“, по никакъв начин не носят отговорност за каквито и да е щети – възникнали при ползване или невъзможност за ползване; или като резултат от ползване на този сайт; поради ползване на други уебсайтове, свързани чрез линк с този сайт; или заради информация и материали, поместени на някой или всички такива сайтове, без оглед дали щетите се базират на договор, гаранция, правонарушение, позволяващо предявяване на иск или каквато и да е друга законова практика и независимо дали е имало предупреждение за възможни подобни щети.

VII. ДЕЙСТВАЩИ ЗАКОНИ

Този „Сайт“ се администрира според законите в Република България. Не се разрешава каквото и да е ползване или изнасяне на материали от този „Сайт“, което би нарушило българските и международните закони и разпоредби. Настоящите „Общи условия“ и правни положения се налагат от и тълкуват съобразно законите на Република България, без оглед на каквито и да е противоречия в тълкуване на законите.

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

VIII. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Собствениците на този „сайт“ имат право по всяко време да променят и ревизират настоящите „Общи условия“ и правни положения, като актуализират текста.

Препоръчително е периодично да посещавате тази страница, за да разглеждате актуалните към момента „Общи условия“ и правни положения, защото те са задължителни за информираността Ви.

Възможно е някои тълкувания по настоящите „Общи положения“ и правни положения да се заменят с други указани правни забележки или положения, поставени на определени страници или графи на този „Сайт“.

Забележка.

Всички посетители на този „Сайт“ трябва да прочетат следните положения и да се съобразяват с тях, както и с всички действащи закони:

  • Нямате право да добавяте браузъри или каквито и да било рамки около съдържанието на сайта.
  • Нямате право да интерпретирате или обсъждате връзките си с този „сайт“.
  • Нямате право да давате невярна информация относно продуктите предлагани на този „сайт“.
  • Нямате право да ползвате логото или други запазени марки, които са собственост на собствениците на този „сайт“, без изрично разрешение.
  • Не може да се помества съдържание, което би могло да бъде считано за незаконно.

Онлайн магазин haierjoy.bg .Всички права са запазени!